Boussu Haine.

Ligne 78 : St-Ghislain - Tournai.
Document: Filippo Virone.